Oddział dziennego pobytu

W ramach Oddziału Dziennego Pobytu wykonujemy zabiegi ambulatoryjnie. Dochodzący na zabiegi pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pacjenci nieubezpieczeni i bez skierowań mogą korzystać z leczenia na oddziale dziennego pobytu na zasadach pełnej odpłatności.


Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku, oddziale dziennym kierują lekarze:

  • oddziału urazowo-ortopedycznego,
  • oddziału chirurgicznego,
  • oddziału neurochirurgicznego,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • oddziału onkologicznego,
  • oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
  • oddziału ginekologicznego,
  • lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej oraz lekarze POZ - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
     

partnerzy | NFZ | ZUS |
Projekt: ProjectHouse | Hosting: 24registry.com